« Ary nihanahery finoana ny fiangonana sady nihamaro isan’andro. » Asan’ny Apostoly 16:5