“Asandrato mafy ny feonao,… asandrato fa aza matahotra” Isaia 40: 9b

Io teny faneva izany nentina nanangana ny onjampeo Radio Teny Fiainana

Tantaran’i RTF:
Ny Radio Teny Fiainana (RTF) izay Radion’ny FLM SPAnta, niorina ny taona 2006 dia Sampan-draharaha eto amin’ny SPAnta. Nandritry ny fivorian’ny Komity ny Synodam-paritany Antananrivo tao amin’ny FLM Soanafindra ny 5-8/10/06 Tsiroanomandidy no nanapahana fa hananganana radio na onjam-peo ny SPAnta, ny tanjona dia ny fitoriana ny Filazantsara amin’ny olona rehetra aary fanabeazana ny olona amin’ny maha olona feno azy. Ny anarany dia nalaina avy tao amin’ny Filazantsara araka ny Jao1: 4, ary manana ny teny faneva nalaina tao amin’ny Isaia40: 9b. Manana ny taratasy fanamarihna aram-panjakana laharana 08/004/MTPC/CSCA, mitondra ny marindrefy FM 91.2 MHZ, notokanana tao amin’ny FLM Ambatovinaky ny 09 Aogositra 2009. Miara-miasa amin’ny olona rehetra ary tsy manavaka izay te-hanao zavatra ato rehefa tsy mifanohitra amin’ny sata ijorony, sampam-mikambanana, sampandraharaha, sampan’asa mitovy fijery, sampana velona ato amin’ny fiangonana, ny SPAnta ny foibe FLM ny RTF. Radio tsy manao politika amin’ny maha politika azy. Manana karazam-pandaharana maro izy araka izany mba hanatrarana ireo tanjona kendrena ireo.

Foibe toerana : FLM Ambatovinaky 1er Etage,

Ny antompisiany:
• Mitory ny filazantsaran’I Jesosy
• Mijoro vavolombelona
• Mampandroso ny olona manontolo: tena, saina, fanahy.

Ireo tanjona kendreny: Fanatanterahan izay voalaza etsi ambony, mba ahazoan’ny olona famonjena sy hanabe ny olona ho mpandray andraikitra, handrosoan’ny FLM sy hialan’ny firenenana amin’ny fahantrana ka hahatonga azy ho vanona sy handroso.

Ny vokatra andrasana: Olona voavonjy, fiangonana sy firenena mandroso.