• Iza moa ny Rantsana Tantara

Sampana iray ao amin’ny Radio Teny Fiainana izay mamokatra tantara dia :

 • Ny tantara mitohy isanandro amin’ny 1 ora sy sasany nanomboka tamin’ny volana novambra 2017,
 • Ny tantara indray miseho isaky ny sabotsy hariva amin’ny 7 ora sy sasany

Izany rehetra izany dia renesina ao amin’ny onjam-peo FM 91,2 MHz

 • Ny fiforonany: Tamin’ny taona 2010
 • Ny mpikambana birao taloha

Filoha : RAOBENINA de l’Orme
Filoha lefitra : RAZAFINIRIANA Noro
Mpitahiry vola : RAZAKAMANANTSOA Alexandre
Mpitantsoratra I : TOVONDRAINA Bodo
Mpitantsoratra mpanampy : RAHARIJAONA Fanja

 • Ny mpikambana birao vaovao (nanomboka febroary 2017)

Filoha : RAZAFINIRIANA Noro
Filoha lefitra : RAMAMONJISOA Tahina
Mpitahiry vola : RAVEROMALALA Lantoniaina
Mpitantsoratra I : TOVONDRAINA Bodo
Mpitantsoratra mpanampy : RAHARIJAONA Fanja
Mpanolotsaina : RAZAKAMANANTSOA Alexandre sy RAZANAMARIMANDIMBY Christian

 • Ny mpanoratra tantara : NIRISOA Fanasina
 • Ny tanjon’ny Fikambanana

Mitory ny fitiavan’Andriamanitra hitaomana ny olona hino sy handray ny famonjena nentin’i Jesosy ary hitarika ny olona hiaina araka ny filazantsara ka ny tantara no fitaovana hampisaina amin’izany

 • Ahoana no hanatanterahana izany

Ny fanomanana izany dia isaky ny alarobia tolak’andro amin’ny 1 ora ka hatramin’ny 4 ora ao amin’ny studio FLM Ambatovinaky, ka ny olona izay mandray anjara amin’izany dia ireo kristiana izay namaly ny antso ka nanaovana casting, ary ny mpanoratra tantara dia mpikambana ao amin’ny Rantsana tantara ihany, izany dia fanomezam-pahasoavana natolotr’Andriamanitra ho an’ny Fikambanana. Misy koa tantara izay soratan’ny olona izay tsy mpikambana.

 • Inona avy ireo zava-bita

Maro ireo tantara novokarina, na ny nalaina avy amin’ny Soratra Masina na izay avy amin’ny lafim-piainana andavanandro dia ireto manaraka ireto ny lohateniny :

Saka manafina hoho Fiangonan’iza Namoy fo
Matotoa masika Tanindrazako Ratra
Ilay Ray be indrafo Paskanay Nandresy ny Tompo
Amboary ny làlan’ny Jehovah Fahatanorana ve Mpandatsa-drà
Fitiavam-bola ihany Fiangonan-drazana Vato nolavin’ny mpanao trano
Fetin’ny maty Ilay havana mpanavotra Diso fanantenana
Anjara masoandro Tongo-bakivaky Ambalavelona
Anao ny safidy Taombaovao Niandry vasoka
Famadihana Fangalam-pierin’i Dada sy Neny Mitovy ve ny olona eo anatrehan’ny fahafatesana ?
Ilay famantarana lehibe Fosa Kapoka
Efa niova fo 1 milliard Lay lehilahin’Andriamanitra
Matahotra pesta aho Mpanompo tsara sy mpanompo ratsy Ilay famantarana lehibe
Madio ivelany Fanasana Ilay Ngezalahin’ny finoana
Trano tany

Nanomboka ny fampitaovana : fividianana micro cravatte telo tamin’ny 2017.

 • Ny asa mbola miandry mila trandrahina

Ankoatry ny tantara indray miseho sy ny tantara mitohy isanandro dia ny fanaovana tantara an-tsehatra no resahana eto. Efa nitsidika tamin’ny 2016 izy io, nitohy tamin’ny 2017 tamin’ny fomba tsotra (ny micro no nentina nandehandeha sy nampitampitaina tamin’izany).

Nisy ny Fiangonana efa niantso hanaovana seho an-tsehatra dia notanterahana izany. Tao koa ireo hetsika nokarakarain’ny RTF izay nanaovana sombin-tantara.
Mbola hitohy io fanaovana tantara an-tsehatra io ka afaka miantso ny Rantsana tantara izay Fiangonana maniry izany, ka dinihana miaraka ny fanatanterahana azy.
Mbola hitohy koa ny fampitaovana hiatrehana ny fanaovana io tantara an-tsehatra io.
Miara miasa amin’ny ARTF ny Rantsana tantara amin’ny hetsika izay hataony.
Ny Alahady 18 febroary 2018 teo no nitondrana amim-bavaka ny asa hatao amin’ity taona 2018 ity tao amin’ny FJKM Manarintsoa Finoana.

 • Ny laharana finday hifandraisana amin’ny Rantsana tantara

Filoha : RAZAFINIRIANA Noro  Tel 033 12 779 76
Filoha lefitra : RAMAMONJISOA Tahina Tel 034 04 332 21