RAFITRY NY RTF

Ny Komity mpitantana RTF dia misokajy ho tahak’izao, araka izay nadaminan’ny Synodam-Paritany azy:

  1. Avy amin’ny Biraon’ny SPAnta

Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges
Pastora RANDRIANASOLO Jeannot
Pastora RATEFIARIVONY Jacques Audace
Atoa ANDRIANARIVO Hary
Atoa Arthur

2. Komity Synoda

Pastora RAZAFIHARISON Yves
Pastora ANDRINIRINA Dewa Eric
Atoa RAMANANKATSOINA Lucas
Rtoa RATSIMBAZAFY Mino

3. Avy amin’ny  Radio
Rtoa RAHARIMALALA Bernadette
Rtoa RAKOTOMALALA Tsiry

 4. Avy amin’ny SAKAIZA
Atoa RAZAFIMAHATRATRA Lanto

Mpiasa raikitry ny RTF