ALAHADIN’NY RTF

Araka ny fanaon’ny Fiangonana Loterana Malagasy, dia misy ny fotoana manokana izay atokan’ny fiangonana hahatsiaroavana ireo sampana rehetra mirafitra amin’ny FLM ka Isan’izany koa ny Radio, izay manana ny fotoan’ny manokana ahatsiarovana azy ka anokanan’ny Fiangonana Alahady iray ho fitoandrana am-bavaka azy sy hanohanana azy koa amin’ny alalan’ny ezaka manokana.

Ny Synodam-Paritany Antananarivo, izay irafetan’ny RTF mivantana, dia mahatsiaro mandrakariva ny onjampeo, ka ny Komity ny Synoda dia nanapaka fa ny Fiangonana FLM eto Antananarivo dia hanokana Alahady iray ho an’ny RTF, izay antsoina hoe Alahadin’ny RTF.

Efa nahavita ny anjarany ny FLM Ambatovinaky ny Alahady 25 Febroary lasa teo, izay anolorana  fisaorana eto ny Komity sy ny Pastora rehetra ao nanome malalaka io fotoana io.

Ny FLM 67 Ha kosa dia ny alahady 04 Marsa izao no anatanterahana izany, koa dia misaotra mialoha azy ireo sahady koa ny Onjampeo.

Mbola maro ireo fiangonana efa nanolotra daty ny RTF, koa dia entintsika ambavaka ny fo fanatanterahana izany.

Ho voninahi’Andriamanitra irery ihany.

Partager cette publication

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *