FLM: hankalaza ny jobily pastora ANDRIANARIJAONA Germain mivady

 

 

 

Taorian’ny fivorian’ny komity nasionalin’ny FIFIL(KN FIFIL 2017) tamin’ny volana Novambra 2017 lasa teo tao amin’ny FLM Ambatovinaky sy ny nitateran’izy ireo ny tatitra  tany amin’ny KMSL,faha 138 tao Betafo SPAM ny 20 desambra 2017 momban’ny fangatahan’izy ireo ny hanavaovana jobily fankasitrahana ny Toniany,Pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady izay hevitra tapaka tamin’izany fivoriana izany dia nankatoavin’io KMSL io izany ny hankalazana sy hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra nohon’ny niasan’ny mpanompony nandritra ny 35 taona tato amin’ny sahany FLM.Tapaka izany fa dia ny Alahady 06 may 2018 ho avy izao ao amin’ny Toby Betesda Ambohibao manomboka amin’ny 09 ora maraina ny fotoam-pivavahana hanokafana izany fankalazana izany.Ny teny faneva nosafidian’izy mivady amin’izao jobilin’izy ireo izao moa dia ny IIkor.12:9 “ Ampy ho anao ny fahasoavako”.

Mankasitraka an’Andriamanitra ny FLM monotolo ka manome voninahitra azy,nohon’ny nitantanany ity mpanompony ity ka hanao jobily ny pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady amin’ity taona ity.

Araka ny fandaminana amin’izany moa dia toy izao ny fizotrin’izany fanalazana izany jobily izany eo amin’ny sehatra nasionaly:

Ny fanokafana dia ao anatin’ny iantaonan’ny tobi lahibe Ankaramalaza( SP Manakara) 2018, ka ny 01 aogositra no fotoan-jobily, ny ivon’izany fankalazana izaany kosa dia hatao ny sabotsy 11 sy ny alahady 12 aogositra 2018.

Ary ny famaranana dia ao anatin’ny isantaonan’ny toby Betesda Ambohibao(SPanta) ny 21 novambra 2018.

Ny any amin’ny SP tsirairay dia hankalaza izany jobily izany amin’ny zaikakelin’ny FIFIL,taona 2018, sy amin’ny isantaonan’ny toby tsirairayao aminy.

 

 

 

Partager cette publication

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *