Todinirina RAFARALAHY

Technicien - Animateur

Manana fitiavana manokana momba ny mozika, indrindra ny fitendrena ny lokanga i Tody. Ka ny fiainany rehetra dia efa natokany amin'izany ka na ho fialamboly na ho asa dia misehatra amin'ny mozika feno Izy, Indrindra fa ny mozika ara-pilazantsara. Misehatra feno amin'ny fampandehanana ny Radio Izy, ka miantoka ny fampandehanana izany ho henoinao tsy tapaka ny onjampeo.

Anisan'ny ahafantarantsika azy koa dia ny fandraisana ny antso mivantana amin'ny " TSARA ny MARAINA"