Tsirimahefasoa RAKOTOAMALALA

Tale lefitra - Programmeur

Manana diplaoma sy traik'efa manokana momba ny fifandraisana, dia nanoka-tena Izy ho isan'ny mpiasam-piangonana ka ny sehatra ivelarana amin'izany dia ny Radio Teny Fiainana, Fanevan'ny FLM tokoa ny hoe "Ampiasao ny talentanao" ka dia tandrify ho azy ny RTF.

Arahinao isaky ny Talata ny fandaharana vokariny dia ny KANTO an-TSORATRA