Bernadette RAHARIMALALA

Tale

Amin'ny maha teolojiana azy, izay antso manokana ho azy; dia mitia feno ny asan'Andriamanitra Izy. Ka izany no isian'ny fifampizarana amin'izay mahasoa rehetra izay tiany sy ankafiziny ny manatanteraka izany. Indrindra fa ny fifampizarana eo amin'ny samy vehivavy.

Arahinao ao amin'ny Onjampeo RTF ny fandaharana izay iandraiketany isaky ny Alatsinainy maraina ROTA & NAOMY, ary ny Fandaharana isan'andro SAKAFO ANIO hanolorana soso-kevitra amin'ny sakafo ho karakaraina.