Lalaina RANARISOA

Chef technicien

Amin'ny fankafizana manokana ny Kanto, indrindra fa ny hira Choral, Izy rahateo izay mpikambana feno amin'ny Choral iray izay efa maro mahafantatra eran'ny Nosy,  Dia tsy mijanona ho mpankafy ka mitahiry izany ho azy irery izy. Fa ho zarainy amintsika rehetra koa; ka izany no mahatamana azy ao amin'ny onjampeo izay misafidy ny hira tsara (tonony &  Kalitao) ka atolony sy alahany ho ankafizinao mpihaino.