Alexandre RAZAKAMANANTSOA

Animateur

Dadatoa Alexandre no iantsoan'ny rehetra Azy, indrindra ireo miantso mivantana isa-maraina iny, Izy rahateo sady faly no mazoto mandray anao mpiantso mivantana isan'andro. Ary indrindra ny mivavaka ho anao mpiantso iny.

Arahinao ny fandaharana vokariny isaky ny Talata tolakndro iny "FANTARO NY ZAVATRA REHETRA"