FLM: hankalaza ny jobily pastora ANDRIANARIJAONA Germain mivady

 

 

 

Taorian’ny fivorian’ny komity nasionalin’ny FIFIL(KN FIFIL 2017) tamin’ny volana Novambra 2017 lasa teo tao amin’ny FLM Ambatovinaky sy ny nitateran’izy ireo ny tatitra  tany amin’ny KMSL,faha 138 tao Betafo SPAM ny 20 desambra 2017 momban’ny fangatahan’izy ireo ny hanavaovana jobily fankasitrahana ny Toniany,Pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady izay hevitra tapaka tamin’izany fivoriana izany dia nankatoavin’io KMSL io izany ny hankalazana sy hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra nohon’ny niasan’ny mpanompony nandritra ny 35 taona tato amin’ny sahany FLM.Tapaka izany fa dia ny Alahady 06 may 2018 ho avy izao ao amin’ny Toby Betesda Ambohibao manomboka amin’ny 09 ora maraina ny fotoam-pivavahana hanokafana izany fankalazana izany.Ny teny faneva nosafidian’izy mivady amin’izao jobilin’izy ireo izao moa dia ny IIkor.12:9 “ Ampy ho anao ny fahasoavako”.

Mankasitraka an’Andriamanitra ny FLM monotolo ka manome voninahitra azy,nohon’ny nitantanany ity mpanompony ity ka hanao jobily ny pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady amin’ity taona ity.

Araka ny fandaminana amin’izany moa dia toy izao ny fizotrin’izany fanalazana izany jobily izany eo amin’ny sehatra nasionaly:

Ny fanokafana dia ao anatin’ny iantaonan’ny tobi lahibe Ankaramalaza( SP Manakara) 2018, ka ny 01 aogositra no fotoan-jobily, ny ivon’izany fankalazana izaany kosa dia hatao ny sabotsy 11 sy ny alahady 12 aogositra 2018.

Ary ny famaranana dia ao anatin’ny isantaonan’ny toby Betesda Ambohibao(SPanta) ny 21 novambra 2018.

Ny any amin’ny SP tsirairay dia hankalaza izany jobily izany amin’ny zaikakelin’ny FIFIL,taona 2018, sy amin’ny isantaonan’ny toby tsirairayao aminy.

 

 

 

Jobily Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges, mivady

« Ampy ho anao ny fahasoavako » II Kor 12.9

Misaotra an’Andriamanitra tokoa isika ry havana fa, noho ny fitahiany sy ny fahasoavany dia tratra ny Jobily faha 30 taona niasan’ny mpanompony,Pastora RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges mivady, teo amin’ny sahany. Efa nankalaza izany vanim-potoana izany isika mianakavy tamin’ny nanokafana ny Jobily izay noterahina teny amin’ny Fileovana Anosibe, Fiangonana Anosibe fampiraisana nandritra ny famaranana ny Fivorian’ny Komity Synoda faha 20.

Nandritra iny fanokafana iny, dia hita tokoa ny efa niomanan’ny Fileovana Anosibe iray manontolo tamin’ny handraisana izany Jobily izany, ka ny Fiangonana isany avy tamin’izany Fileovana izany dia efa nanomana ny fanomezana ho azy mianakavy ho anjara biriky amin’ny fanorenana trano honenana izay iriana atsangana eny amin’ny Bypass Antananarivo.

Nandritra io fotoana io koa, dia nampanantena ny Fileovana Fahamarinana fa hanao ny azy koa izy ireo, mandritra ny famaranana ny fankalazana izay tanterahina ny Alahady faha 28 Avrily 2019, ary dia ho tahak’izany koa ny Fileovana 15 eto Antananarivo.

Nahafinaritra iny fankalazana iny, fa hita tokoa fa manaja Ray Aman-Dreny ny Kristiana Loterana ary mahay mankasitraka amin’izay soa vitan’ny mpanompony tamin’ny nanompoany ny Fiangonana sy izay mbola ho ataony.

Mbola hitohy izany fankalazana ny Jobily izany  any amin’ny Fiangonana, Fitandremana, Fileovana, Sampana tsirairay avy araka ireto daty manaraka ireto :

FANKALAZANA IOMBONANA :

Fanokafana : Alahady 29 Avrily 2018, FLM Anosibe

Ivony : Asabotsy 13 sy Alahady 14 Oktobra 2018, FLM Ambatovinaky

Famaranana : Asabotsy 27 Avrily – Alahady 28  Avrily 2019, FLM Fanantenana 67ha

FANKALAZANA ISAM-PILEOVANA

Ambatovinaky : Alahady 27 Janoary 2019 + Sakafo Marsa 2019

Fahamarinana 67ha : Alahady 28 Avrily 2019

Ambohibao : Alahady 29 Oktobra 2018, FLM Ivato

Ankatso : Alahady 15 Jolay 2018

Anosibe : Alahady 29 Avrily 2018

Namehana : Alahady 22 Jolay 2018

FANKALAZANA ISAN-TSAMPANA

Sekoly Alahady

FSFLM : Alahady 27 Oktobra 2019

KTLM : Alahady 30 Septambra 2018, FLM Anjeva

FBL : Alahady 24 Jona 2018, FLM Tsiroanomandidy

FDL : Alahady 13 May 2018, FLM Ebenezera

VLM : Alahady 12 Aogositra 2018, FLM Morafeno

FD FLM : Alahady 08 Avrily 2018, FLM Fanantenana 67Ha

FANKALAZANA ISAN-TOBY

Toby Andranotaratra : Alahady 10 Marsa 2019

Toby Mahasoa Miarinarivo : Alakamisy 17 Mey 2018

Toby Ilafy : Alakamisy 30 May 2019

Toby Siloama Amparihikambana : Alahady 03 Jona 2018

Toby Antohomadinika : Sabotsy 08 Jona 2019

Toby Fiaferana : Alahady 10 Jona 2018

Toby Ambohimiadana : Alahady 17 Jona 2018

Toby 238 67Ha : Alahady 20 Oktobra 2019

Toby Ambohibao : Alakamisy 21 Novambra 2019

 

 

 

TATITRY NY FANAPAHAN-KEVITRY NY KOMITY SPAnta faha-20

Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa vita soa amantsara ny Komity ny Synoda SPAnta faha 20; izay notanterahina tao amin’ny Fileovana Anosibe, Fitandremana Anosibe Fampiraisana ny Alakamisy 26 hatramin’ny Alahady faha 29 Avrily lasa teo.

Amin’ny ankapobeny dia nilamina ny fivoriana hita izany tamin’ny efa niomanan’ny fileovana handray izany fivoriana lehibe izany , ary maro ny raharaha izay nodinihina tao, misy ireo tapaka nanditra izany fivoriana izany.

Koa indro atolotra hoa antsika rehetra ny tatitry ny Komity Synoda faha 20.

FIOFANAN’NY KOMITY REHETRA SPANTA

Noho ny fandaminana farany dia hahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fiofanan’ny Komity rehetra eto amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo izay tokony natao  teny amin’ny Fileovana Namehana, Fitandremana Ebenezera, ka na avy amin’ny sampana, faritra, fiangonana, fitandremana, fileovana ary Synoda, dia hiomana hatrany hanatrika izany fiofanana izany.

Tahaka tamin’ny herintaona izay notanterahina teny amin’ny Fileovana Tsarahonenana, dia ny Fileovana Namehana indray izao no handray izany; Izy ireo izay efa vonona amin’ny fandraisana ny mpamonjy izany fivoriana izany na amin’ny toerana na ny amin’ny sakafo ihany koa.

Zava-dehibe ho an’ny Kristiana tompon’Andraikitra Kristiana ny manatrika izany fotoana koa antsoina ny rehetra ho tonga maro.