HARILANTO : hanao hetsika ao amin’ny VIVA ARENA

Mpanakanto efa tsy zoviana amin’ny maro intsony raha i Harilanto noho izay talenta  ananany eo amin’ny fiangaliana ny hira ara-pilazantsara izay,anisan’ny hira tena nahafantaran’ny mpankafy an’ny Harilanto ohatra ny hira mitondra ny lohateny hoe « malalany ianao » izay hira tsy afaka ao am-bavany ny olona tokoa. Araka izany, i Harilanto dia hikarakaraka hetsika  goavana ho fiderana an’Andriamanitra izay hatao ny alahady faha 03 ny volana jona 2018 ho avy izao,izay  hatao ao amin’ny VIVA ARENA manomboka amin’ny 02 ora sy sasany. Misy ihany koa anefa ireo mpanan-kanto nasaina manokana amin’izany,izay ahitana an’ny Joseph d’af sy ny tarika mialy rakotomamonjy.Efa vonona tanteraka na ireo mpanakanto hanao ny hetsika na ny toerana handraisana izany araka ny resadreasaka nifanaovana.Tsy izany ihany anefa ; fa hivoaka amin’io fotoana io ihany koa ny CD Audio an’ny Harilanto izay nampitodrainy ny lohateny hoe «  Malalany ianao » miaraka amin’ny fonomezana manokana,izany no natao moa dia ho fanomezana fahafaham-po an’ireo mpankafy an’i Harilanto.Ny tapakila fandraisana anjara dia efa azonao jifaina eny amin’ny boutique family in jesus Ampatsakana, restor para-10 Ambatomena,Pharmacie d’Analakely ary eny amin’ny VIVA ARENA.

kanton’ny fanantenana: hanao hetsika amin’ny iray volan’ny saloma

sary tahiry: ireo katita kely antokom-pihiran’ny sekoly alahady

Isan’taona dia manana fahazarana mikarakara hetsika lehibe ry zareo avy ao amin’ny antoko-pihiran’ny sekoly alahady FLM 67ha «  Kanton’ny fanantenana » izay fanaon’izy ireo isakin’ny iray volan’ny saloma.Amin’ity taona ity ary dia mitontona ny alakamisy faha 10 ny volana may izany,izay andro niakarana .Araka izany dia hisy antsam-piderana lehibe amin’io fotoana io manomboka amin’ny 2 ora tolakandro ao amin’ny FLM toby fanantenana 67ha ihany ; iarahana amin’ny : Kanton’ny fanantenana sy ny kerobima finoana FLM avatr’ankatso ary ry zareo avy ao amin’ny tanoran’ny faritra faha-fito izay miaraka aminy ao amin’ny FLM 67ha ihany . Izany no natao moa dia ho fiderana an’Andriamanitra manokana nohon’ny nitantanany ny antoko-pihira sy ny sampana.

FLM: hankalaza ny jobily pastora ANDRIANARIJAONA Germain mivady

 

 

 

Taorian’ny fivorian’ny komity nasionalin’ny FIFIL(KN FIFIL 2017) tamin’ny volana Novambra 2017 lasa teo tao amin’ny FLM Ambatovinaky sy ny nitateran’izy ireo ny tatitra  tany amin’ny KMSL,faha 138 tao Betafo SPAM ny 20 desambra 2017 momban’ny fangatahan’izy ireo ny hanavaovana jobily fankasitrahana ny Toniany,Pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady izay hevitra tapaka tamin’izany fivoriana izany dia nankatoavin’io KMSL io izany ny hankalazana sy hanomezam-boninahitra an’Andriamanitra nohon’ny niasan’ny mpanompony nandritra ny 35 taona tato amin’ny sahany FLM.Tapaka izany fa dia ny Alahady 06 may 2018 ho avy izao ao amin’ny Toby Betesda Ambohibao manomboka amin’ny 09 ora maraina ny fotoam-pivavahana hanokafana izany fankalazana izany.Ny teny faneva nosafidian’izy mivady amin’izao jobilin’izy ireo izao moa dia ny IIkor.12:9 “ Ampy ho anao ny fahasoavako”.

Mankasitraka an’Andriamanitra ny FLM monotolo ka manome voninahitra azy,nohon’ny nitantanany ity mpanompony ity ka hanao jobily ny pastora ANDRIANARIJAONA Germain,mivady amin’ity taona ity.

Araka ny fandaminana amin’izany moa dia toy izao ny fizotrin’izany fanalazana izany jobily izany eo amin’ny sehatra nasionaly:

Ny fanokafana dia ao anatin’ny iantaonan’ny tobi lahibe Ankaramalaza( SP Manakara) 2018, ka ny 01 aogositra no fotoan-jobily, ny ivon’izany fankalazana izaany kosa dia hatao ny sabotsy 11 sy ny alahady 12 aogositra 2018.

Ary ny famaranana dia ao anatin’ny isantaonan’ny toby Betesda Ambohibao(SPanta) ny 21 novambra 2018.

Ny any amin’ny SP tsirairay dia hankalaza izany jobily izany amin’ny zaikakelin’ny FIFIL,taona 2018, sy amin’ny isantaonan’ny toby tsirairayao aminy.