Jobily Pastora Dr RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges, mivady

« Ampy ho anao ny fahasoavako » II Kor 12.9

Misaotra an’Andriamanitra tokoa isika ry havana fa, noho ny fitahiany sy ny fahasoavany dia tratra ny Jobily faha 30 taona niasan’ny mpanompony,Pastora RAZAFINDRAKOTO Andrianoelina Georges mivady, teo amin’ny sahany. Efa nankalaza izany vanim-potoana izany isika mianakavy tamin’ny nanokafana ny Jobily izay noterahina teny amin’ny Fileovana Anosibe, Fiangonana Anosibe fampiraisana nandritra ny famaranana ny Fivorian’ny Komity Synoda faha 20.

Nandritra iny fanokafana iny, dia hita tokoa ny efa niomanan’ny Fileovana Anosibe iray manontolo tamin’ny handraisana izany Jobily izany, ka ny Fiangonana isany avy tamin’izany Fileovana izany dia efa nanomana ny fanomezana ho azy mianakavy ho anjara biriky amin’ny fanorenana trano honenana izay iriana atsangana eny amin’ny Bypass Antananarivo.

Nandritra io fotoana io koa, dia nampanantena ny Fileovana Fahamarinana fa hanao ny azy koa izy ireo, mandritra ny famaranana ny fankalazana izay tanterahina ny Alahady faha 28 Avrily 2019, ary dia ho tahak’izany koa ny Fileovana 15 eto Antananarivo.

Nahafinaritra iny fankalazana iny, fa hita tokoa fa manaja Ray Aman-Dreny ny Kristiana Loterana ary mahay mankasitraka amin’izay soa vitan’ny mpanompony tamin’ny nanompoany ny Fiangonana sy izay mbola ho ataony.

Mbola hitohy izany fankalazana ny Jobily izany  any amin’ny Fiangonana, Fitandremana, Fileovana, Sampana tsirairay avy araka ireto daty manaraka ireto :

FANKALAZANA IOMBONANA :

Fanokafana : Alahady 29 Avrily 2018, FLM Anosibe

Ivony : Asabotsy 13 sy Alahady 14 Oktobra 2018, FLM Ambatovinaky

Famaranana : Asabotsy 27 Avrily – Alahady 28  Avrily 2019, FLM Fanantenana 67ha

FANKALAZANA ISAM-PILEOVANA

Ambatovinaky : Alahady 27 Janoary 2019 + Sakafo Marsa 2019

Fahamarinana 67ha : Alahady 28 Avrily 2019

Ambohibao : Alahady 29 Oktobra 2018, FLM Ivato

Ankatso : Alahady 15 Jolay 2018

Anosibe : Alahady 29 Avrily 2018

Namehana : Alahady 22 Jolay 2018

FANKALAZANA ISAN-TSAMPANA

Sekoly Alahady

FSFLM : Alahady 27 Oktobra 2019

KTLM : Alahady 30 Septambra 2018, FLM Anjeva

FBL : Alahady 24 Jona 2018, FLM Tsiroanomandidy

FDL : Alahady 13 May 2018, FLM Ebenezera

VLM : Alahady 12 Aogositra 2018, FLM Morafeno

FD FLM : Alahady 08 Avrily 2018, FLM Fanantenana 67Ha

FANKALAZANA ISAN-TOBY

Toby Andranotaratra : Alahady 10 Marsa 2019

Toby Mahasoa Miarinarivo : Alakamisy 17 Mey 2018

Toby Ilafy : Alakamisy 30 May 2019

Toby Siloama Amparihikambana : Alahady 03 Jona 2018

Toby Antohomadinika : Sabotsy 08 Jona 2019

Toby Fiaferana : Alahady 10 Jona 2018

Toby Ambohimiadana : Alahady 17 Jona 2018

Toby 238 67Ha : Alahady 20 Oktobra 2019

Toby Ambohibao : Alakamisy 21 Novambra 2019

 

 

 

TATITRY NY FANAPAHAN-KEVITRY NY KOMITY SPAnta faha-20

Misaotra an’Andriamanitra lehibe fa vita soa amantsara ny Komity ny Synoda SPAnta faha 20; izay notanterahina tao amin’ny Fileovana Anosibe, Fitandremana Anosibe Fampiraisana ny Alakamisy 26 hatramin’ny Alahady faha 29 Avrily lasa teo.

Amin’ny ankapobeny dia nilamina ny fivoriana hita izany tamin’ny efa niomanan’ny fileovana handray izany fivoriana lehibe izany , ary maro ny raharaha izay nodinihina tao, misy ireo tapaka nanditra izany fivoriana izany.

Koa indro atolotra hoa antsika rehetra ny tatitry ny Komity Synoda faha 20.

JOBILY FAHA 500 TAONA NY REFORMASIONA SY NY 150 FLM

Ho tanterahina eto Antananarivo SPAnta, ny famaranana ny Jobily faha 500 taona ny Reformasiona sy ny faha 150 FLM ny Asabotsy 26 May sy ny Alahady 27 May 2018 ho avy izao, izay dia ankalazaina amin’ny fomba hafakely izay tsy dia mbola fanaon’ny FLM loatra.

Ka ny fanatanterahana azy dia atomboka amin’ny fiarahana mivavaka ao amin’ny FLM Ambatovinaky ny Asabotsy maraina, avy eo misy ny fiaraha-misakafo ao amin’ny akan ho an’izay nasaina manokana ny amin’izay. Manak’izany dia misy ny fampiratiana ny tantaran’ny FLM sy ny Lutheranisme izay hatao eny anoloan’ny lapan’ny tanàna mandritry ny herinandro ny 22- 27 May. Ny tolakandro kosa dia Antsam-panahy lehibe izay atao ao Antsahamanitra izay iarahana amin’ny Sampana velona rehetra ato amin’ny sahan’ny FLM.

Ny Alahady kosa dia fiarahana mivavaka atao ao amin’ny Kianjaben’ny Mahamasina manomboka amin’ny 09 Ora, izay ialohavan’ny filaharana miainga amin’ny toerana Efatra izay mbola ho faritana, rehefa tapitra kosa ny fotoam-pivavahana dia misy ny sakafon-Jobily izay atao eny amin’ny FOFIKRI Ankadikely Ilafy, ka ho an’izay nadray anjara tamin’ny fividianana tapakila no mamonjy izay (misy ny fiara hitatitra ho an’ny tsy manana izany ).

Raha araka io fandaharam-potoana io, dia hiavaka tokoa izao fankalazana Jobily izao. Ny komity mpikarakara rehetra arak’izany dia tsy mitsahatra mivory ho entina handavorariana ny fivoriana masina ka isehoan’ny voninahitr’Andriamanitra. Samia isika miomana avokoa.

 

ALAHADIN’NY RTF

Araka ny fanaon’ny Fiangonana Loterana Malagasy, dia misy ny fotoana manokana izay atokan’ny fiangonana hahatsiaroavana ireo sampana rehetra mirafitra amin’ny FLM ka Isan’izany koa ny Radio, izay manana ny fotoan’ny manokana ahatsiarovana azy ka anokanan’ny Fiangonana Alahady iray ho fitoandrana am-bavaka azy sy hanohanana azy koa amin’ny alalan’ny ezaka manokana.

Ny Synodam-Paritany Antananarivo, izay irafetan’ny RTF mivantana, dia mahatsiaro mandrakariva ny onjampeo, ka ny Komity ny Synoda dia nanapaka fa ny Fiangonana FLM eto Antananarivo dia hanokana Alahady iray ho an’ny RTF, izay antsoina hoe Alahadin’ny RTF.

Efa nahavita ny anjarany ny FLM Ambatovinaky ny Alahady 25 Febroary lasa teo, izay anolorana  fisaorana eto ny Komity sy ny Pastora rehetra ao nanome malalaka io fotoana io.

Ny FLM 67 Ha kosa dia ny alahady 04 Marsa izao no anatanterahana izany, koa dia misaotra mialoha azy ireo sahady koa ny Onjampeo.

Mbola maro ireo fiangonana efa nanolotra daty ny RTF, koa dia entintsika ambavaka ny fo fanatanterahana izany.

Ho voninahi’Andriamanitra irery ihany.

FIOFANAN’NY KOMITY REHETRA SPANTA

Noho ny fandaminana farany dia hahemotra amin’ny fotoana manaraka ny fiofanan’ny Komity rehetra eto amin’ny Synodam-Paritany Antananarivo izay tokony natao  teny amin’ny Fileovana Namehana, Fitandremana Ebenezera, ka na avy amin’ny sampana, faritra, fiangonana, fitandremana, fileovana ary Synoda, dia hiomana hatrany hanatrika izany fiofanana izany.

Tahaka tamin’ny herintaona izay notanterahina teny amin’ny Fileovana Tsarahonenana, dia ny Fileovana Namehana indray izao no handray izany; Izy ireo izay efa vonona amin’ny fandraisana ny mpamonjy izany fivoriana izany na amin’ny toerana na ny amin’ny sakafo ihany koa.

Zava-dehibe ho an’ny Kristiana tompon’Andraikitra Kristiana ny manatrika izany fotoana koa antsoina ny rehetra ho tonga maro.